Kredyt Bankowy

w praktyce

Koszt kredytu

W umowach o kredyt ważny jest koszt kredytu – należy zatem zwrócić uwagę na wysokość oprocentowania. Ponadto powinniście Państwo ustalić, czy bank pobiera inne opłaty i w jakiej wysokości.

Warto je zliczyć i przynajmniej w przybliżeniu oszacować faktyczny koszt kredytu. Należy również zwrócić uwagę, czy możliwe jest dokonanie wcześniejszej spłaty kredytu i czy z tego tytułu bank pobiera opłatę. Podobnie rzecz ma się z przewalutowaniem (w przypadku kredytów zaciąganych w walutach obcych).

Zabezpieczenie

Zabezpieczeniem kredytu mogą być: poręczenie, zastaw, weksel, hipoteka zwykła lub kaucyjna. Powinniście Państwo wybrać najbardziej korzystne, a przede wszystkim dostępne dla siebie zabezpieczenie. Po upływie okresu umownego należy zadbać o jego zdjęcie. Należy ponadto sprawdzić, czy w razie problemów ze spłatą kredytu bank składać będzie wniosek o wpis do rejestru nierzetelnych dłużników, a także jaki to będzie rejestr, jak długo dane będą w nim obecne i jaka jest procedura ich wykreślenia.

Bezpośredni kontakt, fachowa pomoc i indywidualne doradztwo.
Centrum Logistyki Finansowej